திரையரங்கில் கிடைத்த ஓசி காஜி

திரையரங்கில் தனிமையாகப் படம் பார்க்கச் சென்றேன் அப்பொழுது அருகில் மூடாக இருந்த பெண் சுன்னியைப் பிடித்து ஆட்டி பின்பு நன்றாக ஊம்பினால், அதன்பின் அவளை…