நண்பனின் அம்மா தேவிடியா என்று ஓத்தேன்

நண்பனின் அம்மா ஒரு தேவிடியா என்று கண்டுபிடிச்சி, அவளை எப்படி வளைக்குள் சிக்க வச்சி பல முறை ஓத்தேன் என்று படிங்க!