மருந்து வாங்கும் இடத்தில் காமத்தை வாங்கினேன்

மருந்து வாங்குவதற்கு வரிசையில் நிற்கும்போது, ஒரு கவர்ச்சியான ஆண்ட்டியுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டு பின்பு அது காமமாக மாறியது. ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் ஆசை தீர வச்சி.

பெண் மருத்துவர் சுன்னிக்கு மசாஜ் செய்தாள்

மருத்துவமனையில் இரவு நேரத்தில் பரிசோதிக்கச் சென்றேன், அப்பொழுது பெண் டாக்டர் தொடைப் பகுதியைச் சோதிப்பது போன்று சுன்னியைப் பிடித்து மசாஜ் செய்து.

நைட் ஷீட்டில் நர்ஸுடன் உல்லாசம்

இரவு நேரத்தில் மருத்துவம் பார்க்க வந்து இருந்தேன், அப்பொழுது நர்ஸை உஷார் செய்து நோயாளிகளின் படுக்கையில் படுக்க வைத்து சுன்னியை ஊம்ப விட்டு.

நர்ஸ் மசாஜ் செய்து ஓத்தாள்

இரவு நேரத்தில் தனிமையிலிருந்த நார்ஸ்க்கு செக்ஸ் ஆசையை ஏற்றினேன். பிறகு என் சுன்னிக்கு மசாஜ் செய்து ஊம்பி விட்டு பிறகு கூதி சிவக்க ஒழு வாங்கிக் கொண்டு…

இரவு நேர மருத்துவரிடம் உல்லாசம்

இரவு நேரத்தில் ஆண் மருத்துவரிடம் புண்டையைக் காண்பிக்கச் சென்றேன், அப்பொழுது மருத்துவம் பார்க்கும்போது கூதியை நாக்கை விட்டு பிறகு நாய் முறையில் பின்னால்..