மழையால் நடந்த நடுராத்திரி அந்தரங்கம்

மழைக்கு ஒதுங்கி நின்றுகொண்டு இருந்த கல்யாணமான பெண்ணுக்கு உதவ சென்று எதிர்பாராத விதமாக நடுராத்தியில் நடந்த அந்தரங்க ஓல் காமக்கதை படிங்க