இந்தியா விமானப் பணிப்பெண் கதறல்

கவர்ச்சியான பணிப்பெண்ணுக்கும் எனக்கும் காமம் ஏற்ப்பட்டது ஆகையால் பறக்கும் விமானத்தில் பாத்ரூம் பின்னால் இருந்த பணிப்பெண் அறைக்கு அழைத்து சென்று சுன்னியை…

சுன்னியின் வேகத்தை ஏற்றிய சூத்து

நண்பன் இல்லாத நேரத்தில் நண்பன் அம்மா என்னை பால் குடிக்க அழைத்தால், பின்பு என் சுன்னியால் சூத்தின் ஓட்டையை கிழித்து பின்னர் முகத்தில் விந்தை அடித்து.