அத்தை மகள் அபிராமி

இந்தக் கதையில் நானும் என் அத்தை மகளும் எவ்வாறு காமம் கொண்டோம் என்று கூறி உள்ளேன். கதையைப் படித்து விட்டு உங்கள் கருத்தைக் கூறவும்.