கேரம் விளையாட்டில் மாமி காய் அடித்தேன்

ஐயர் நண்பன் வீட்டில் கேரம் விளையாடும்போது மாமி காய் அடிச்சு மயக்கி பெட் ரூமில் தூக்கி வச்சி சூடாக ஒத்த காமக்கதை!