நண்பனின் சித்தி மிருதுளா சொர்கம்

இளமையான ஆண் அவனது நண்பனின் அண்ணி முலையைப் பார்த்து மயங்கி இருவரும் காம உறவு கொள்ளுகிறார்கள். அண்ணி பையனின் சுண்ணியைச் சப்பி கஞ்சைக்…

தம்பி மனைவியை ஒக்கும் காம வெறியன்

தம்பி வெளிநாட்டுக்குச் சென்ற பிறகு அவளின் மனைவியை உஷார் செய்து இரவு நேரத்தில் சூத்து மற்றும் புண்டை சிவக்க பல்வேறு முறையில் ஒழு வாங்கி புதிய முயற்சியில் கஞ்சியை வாங்கிக்கொள்கிறாள்.