அண்ணனை ஓக்க தோழியுடன் தங்கை திட்டம்

சொந்த அண்ணனுடன் மேட்டர் செய்ய ஆசைப்பட்ட தங்கை தன்னோட தோழியை அவனுடன் பழக விட்டு ஓல் போட வைத்தபின் செய்த காரியத்தை காமக்கதையில் படிக்கலாம்

மாப்பிள்ளை தூண்டிய கொழுந்திய மற்றும் மாமியார்

ஊரிலிருந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்த கொழுந்திய மற்றும் மாமியார், தங்களோட மாப்பிள்ளை எப்படியெல்லாம் தூண்டி விட்டு தனித்தனி ஓல் வாங்கிய காமக்கதை