கல்லூரி மாணவியின் வெண்மையான புண்டை

கல்லூரி மாணவியிடம் போனில் தினமும் பேசி கடற்கரைக்கு வரவைத்து உரசித் தடவி உசுப்பு ஏற்றினேன். பின்னர் என் ரூம்க்கு அழைத்துச் சென்று வெண்மையான புண்டைக்கு.