Phudi Marwaun Da Chaska – Episode 1

ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ 12ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇਜ ਚ BA ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੇਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।

Scroll To Top